Smestugga i Ransby
Gärdsgård

 

Kulturkoppras motto är:
"att bevara och levandegöra gammal kultur med ny teknik".

Kulturkoppra som ekonomisk förening bildades 1997. Arbetet hade då varit igång i två år och från 1996 och några år framåt som EU-projekt under Värmlandskooperativen.

Sedan starten 1995 har vi arbetat efter ovanstående motto och bland annat genomfört tre stora EU-projekt. Digitaliseringen av Dalbyordbokenär vårt mest kända arbete, vi har också avslutat en lokalhistorisk webbsajt av gigantiskt format - Nordvärmland - från istid till nutid. I juli 2006 avslutades vårt tredje EU-projekt, Alla tiders Nordvärmland, en permanent utställning där vi visar bygdens historia med modern teknik i Smestugga på Dalby hembygdsgård.

Vi har också under alla år drivit en butik där vi säljer cd-rom skivor, vanliga cd-skivor, böcker och vykort - det mesta med lokal prägel. Mycket av det vi säljer är egna produkter.

Vi utför också arbeten på beställning, såsom renskrivning, skanning, kopiering, utformande av broschyrer och böcker m m. Vi har också hjälpt till att utforma logotyper till olika företag och föreningar.

En hel del tid har också lagts ner på renskrivning av (delar ur) Lars Bäckvalls Elfdalsarkivet.

Flera kulturarrangemang och konstutställningar har genomförts under åren som gått.
Bland andra projekt i Kulturkoppra kan nämnas Rolf Nilssons finngårds- och säterinventering.

Totalt har Kulturkoppra försett bygden med i snitt minst tre heltidsarbeten per år under tiden projekten pågått, 1996 - 2006.

 

NÄTBUTIK | PERSONAL | NYHETER | PROJEKT | KULTURKOPPRA | TJÄNSTER | LÄNKAR | E-POST | VÄGVISARE | HEM

Uppdaterad: 15 februari, 2011

www.kulturkoppra.se